BICRO
Godina: 2011
Projekt: Godišnje izvješće 2010.

Koncept:

Kretanje prema naprijed odnosno napredak sugeriran je korištenjem strelica. One osim što prenose poruku služe i kao ”light motiv” na svakoj stranici izvješća.

Materijal: Godišnje izvješće

1/0