Narodni radio
Godina: 2000
Projekt: Vizualni identitet

Koncept:

Vizualni identitet Narodnog radija

Materijal: Logotip

Natrag na projekte

1/0