Zagrebačka banka
Godina: 2012
Projekt: Donacija godine 2012.

Koncept:

Traži se tradicijski motiv vezan uz hrvatski identitet. Motivacija za prijavu na natječaj!

Materijal: Plakat

Natrag na projekte

1/0