Zagrebačka banka
Godina: 2012
Projekt: Donacija godine – natječaj 2012.

Koncept:

Inspiracija nas pokreće. U kreativne i maštovite projekte!

Materijal: Plakat

Natrag na projekte

1/0