Zagrebačka banka
Godina: 2011
Projekt: Duo Protekt

Koncept:

Duo Protekt je dvostruka zaštićenost, sigurnost štednje i osiguranja od nezgode. U imenu se referiramo i na Allianz osiguranje čiji proizvodi osiguranja života nose prefiks DUO. Uz ideju o jedinstvenoj kombinaciji i dvostrukoj snazi odabrana su dva slavna mlada i perspektivna violončelista iz skupine 2CELLOS.

Materijal: TV-spot

Natrag na projekte

1/0