Zagrebačka banka
Godina: 2010
Projekt: m-zaba pristaje svima

Koncept:

Milenijska fotografija prikazuje sveobuhvatnost usluge i širinu aplikacije na sve platforme.

Materijal: Plakat

Natrag na projekte

1/0