Zagrebačka banka
Godina: 2002
Projekt: MasterCard kartice

Koncept:

Obrnuti sustav vrijednosti naglašava kvalitetu MC kartice Zagrebačke banke.

Materijal: Oglas

Natrag na projekte

1/0