Zagrebačka banka
Godina: 2010
Projekt: Poduzetnički krediti

Koncept:

Jasni poslovni planovi u suradnji s bankom stvaraju novu sliku poslovanja.

Materijal: Plakat

Natrag na projekte

1/0