Zagrebačka banka
Godina: 2012
Projekt: Zeleni plan

Koncept:

Ukazujemo na potrebe ekološke svijesti zdravog životnog prostora koji čuva okoliš i štedi novac. "Zeleni plan" je život i briga za okoliš.

Materijal: Oglas

Natrag na projekte

1/0