Allianz
Godina: 2007
Projekt: AllianzAuto

Koncept:

Ime usluge AllianzAuto ujedno je i logotip. Automobilsko osiguranje predstavljamo poznatim ličnostima iz javnog života. Slogan sugerira na "customer friendly" proizvod.

Materijal: Serija plakata

1/0