Allianz
Godina: 2009
Projekt: Kampanja životna osiguranja

Koncept:

Svi imamo svoj način života. Zajednička nam je želja za sigurnošÄ‡u. Različiti ljudi, različite strasti, jedan život – i jedno osiguranje! 

Materijal: TV-spot

1/0