AZ mirovinski fond
Godina: 2001
Projekt: AZ mirovinski fond

Koncept:

Allianz i Zagrebačka banka osnivači su AZ mirovinskog fonda. Početna slova – A iz Allianza i Z iz Zagrebačke banke – čine ime i logotip fonda. Headline "Abeceda sigurnosti" proizlazi iz imena. Gimnastičari vrhunskom disciplinom i umijećem predstavljaju ozbiljnost fonda.

Materijal: TV-spot

1/0