Banka
Godina: 1999
Projekt: Redizajn časopisa Banka

Koncept:

Vodeći hrvatski političari i gospodarstvenici kao uvod u vrhunsko novinarsko štivo

Materijal: Naslovnica magazina

1/0