BICRO
Godina: 2011
Projekt: Godišnje izvješÄ‡e 2010.

Koncept:

Kretanje prema naprijed odnosno napredak sugeriran je korištenjem strelica. One osim što prenose poruku služe i kao ”light motiv” na svakoj stranici izvješÄ‡a.

Materijal: Godišnje izvješÄ‡e

1/0