CARNet
Godina: 2005
Projekt: Kampanja 2004.

Koncept:

Žica simbolizira vezu, umreženost, internet, komunikaciju, a motiv drveta ideju prirodnog rasta, grananja i razvoja. 

Materijal: Plakat

1/0