Croatia osiguranje
Godina: 2006
Projekt: Croatia zdravstveno osiguranje

Koncept:

Kartica zdravstvenog osiguranja i simbol zdravog života savršena su cjelina. 

Materijal: Plakat

1/0