Hempel
Godina: 2002
Projekt: Imidž kampanja OOH

Koncept:

Parafrazirajući književni klasik “Ime ruže“ ukazujemo na jedinstvenost i snagu Hempela. 

Materijal: Plakat

1/0