Hagena
Godina: 2000
Projekt: Vizualni identitet

Koncept:

Vizualni identitet Hagene, hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Materijal: Logotip

Natrag na projekte

1/0