Hrvatska pošta
Godina: 1998
Projekt: Vizualni identitet

Koncept:

Vizualni identitet Hrvatske pošte

Materijal: Logotip

Natrag na projekte

1/0